skip to Main Content
admin@brpn.org
  • Bibliotheek
  • Agenda
  • Bibliotheek
  • Financieel
  • Gezondheidszorg
  • Overheid
  • Specialist

Business Rule Management bij UWV

Het UWV is druk doende het aanvraagproces voor een WW-uitkering te verbeteren en flexibeler te maken middels Business Rules Management en het gebruik van ODM als Rule Executions Server. Op 18 februari ontvangen ze #BRPN en zullen Bert Post, Laurence van Drongelen en Karin Sneep ons een inkijkje te geven in hoe ze dat nu precies doen.

Het belang van uitleg bij de introductie van Artificial Intelligence

Samenvatting Denkt u ook weleens: ‘waarom krijg ik deze aanbeveling te zien?’. Helaas krijgt u geen uitleg terwijl iedere online winkel, streamingdienst en sociale media investeert in artificiële intelligentie om schaarse advertentieruimte te vullen met de meest kansrijke aanbieding. Algoritmes…

Processen, diensten, gebeurtenissen, gegevens: wedijver of broederschap?

Sprekers Marc Lankhorst, group leader Service Architectures bij Novay Saco Bekius, regie-architect bij de Belastingdienst Paul Oude Luttighuis, principal consultant & business developer bij Novay Datum: 19 november 2019 Programma: 15.30 uur ontvangst met koffie16:00 start presentatie17:30 afsluitende borrel met een…

De landelijke regelaanpak voor verkeersmanagement

De wegbeheerders in Nederland hebben enige jaren geleden de opdracht gekregen om samen te werken en het volledige wegennet optimaal te benutten. Dat is gemakkelijker als je allemaal dezelfde taal spreekt en standaardiseert wat je wanneer doet. Zo begon de…

Regels voor het leveren van betrouwbare informatie uit het datawarehouse van de Stichting BKR

Datum: 26 september 2019. Gegevensverwerking is de core business van Stichting BKR (Bureau Krediet Registratie). BKR registreert gegevens. Dat zijn vooral gegevens over kredietovereenkomsten en zij doen dat namens en voor kredietverleners. De gegevens zijn dus een strategisch bedrijfsmiddel voor…

Customer Due Diligence implementatie Rabobank

De Rabobank moet net als alle andere financiële instellingen voldoen aan de Wwft: de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering terrorisme. Op basis van de wet en de richtlijnen van De Nederlandse Bank (DNB) wordt beleid uitgevoerd om risico’s…

Een business rules oplossing als kloppend hart binnen Brocacef

Brocacef is actief als farmaceutische groothandel en retailer onder de naam BENU Apotheken. Met de implementatie van een business rules oplossing heeft de organisatie grip gekregen op complexe prijsafspraken rond zorgvergoedingen, declaratieregels en leveranciersafspraken. Per maand gaat het hier om…

Hersenen en bedrijven

Gegevensverwerking is de core business van Stichting BKR (Bureau Krediet Registratie). BKR registreert gegevens. Dat zijn vooral gegevens over kredietovereenkomsten en zij doen dat namens en voor kredietverleners. De gegevens zijn dus een strategisch bedrijfsmiddel voor BKR. Aspecten als volledigheid, juistheid…

Processen bestaan niet meer want we hebben nu rules…

Bijeenkomst in samenwerking met het BPM Forum Presentatie van een business case van de Immigratie en Naturalisatie Dienst. Inhoud Regels en processen, hoe verhouden zij zich tot elkaar en komen we tot een optimale flexibele inrichting?  Inleiding op het thema vanuit…

Omgevingswet 2021

In 2021 is het zover. Dan treedt de Omgevingswet in werking. Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Daarom wordt een digitaal stelsel voor de Omgevingswet ontwikkeld. Alle digitale informatie is straks op een plek te vinden: in het…

Visie op wendbare wetsuitvoering met bedrijfsregels

De Belastingdienst neemt wendbare wetsuitvoering en bedrijfsregels al jaren serieus. De Belastingdienst werkt met zelfgedefinieerde talen voor het opstellen van bedrijfsregels (RegelSpraak) en in de techniek met rule engines. Echter, wendbaarheid betekent meer dan het gebruik van een rule engine en een regeltaal.…

DMN in de praktijk, een Client Onboarding case.

Het onderwerp is een toepassing van de Decision Model and Notation standaard. We bespreken een Client Onboarding case van een investeringsbank. Zoals u van ons gewend bent gaan we in op de casus en de toepassing van bedrijfsregels waarbij gebruik…

Loho Blueriq
Logo Berkeley Bridge
Archifact - Sponsor BRPN
Logo Caesar Experts
Logo Rule Management - Sponsor BRPN
Back To Top