skip to Main Content
admin@brpn.org
Het platform voor Business Rules professionals

Netwerken, profileren, inspireren, bijpraten over innovaties en ervaringen delen.
De young en ervaren professionals ontmoeten elkaar op de lezingen.
Ontdek onverwachte relaties tussen allerlei werkvelden waarin business rules van betekenis zijn.

Een heldere, altijd vernieuwende en innovatieve kijk op business rules. Kom naar de lezingen van de vereniging Business Rules Platform Nederland.
Deel je kennis en vergroot je netwerk met ervaren en young professionals, wetenschappers en uitvoerders. De professionals variëren van specialisten in de belasting- en omgevingswetgeving tot verkeersmanagement.
Na een lezing ga je gegarandeerd met nieuwe inzichten naar huis.

Geachte Business Rules Professional

Het zijn bizarre tijden met veel regels. De creativiteit die we samen hebben om binnen de regels te blijven en toch aan de meest basale levensbehoeften te voldoen – een dak, de dagelijks verzorging en intimiteit – is groot.

Vanuit het BRPN gaat onze eerste gedachte uit naar de enorme druk die deze situatie legt op jonge gezinnen, ouderen, mensen die werken in sectoren die zijn platgelegd of juist op volle toeren moeten draaien, en de kwetsbaren onder jullie of in je omgeving.

Nog een extra webinar of online meeting toevoegen aan je agenda is niet onze eerste gedachte. We willen wel graag in contact blijven. Wij stellen onze geplande meetings dus uit, maar van uitstel komt geen afstel. Voor degenen die een jaar lidmaatschap of sponsoring hebben betaald komen wij later dit jaar met een regeling.

Maar hoe blijf je in deze tijd ‘in contact’? Dit bericht verspreiden we via mail, twitter, linkedin en onze website. Deze platformen geven de mogelijkheid om berichtjes uit te wisselen, ook een vorm van contact. We hebben zoveel vragen: hoe gaat het met je? Welke uitdagingen loop je tegenaan? Kunnen wij als BRPN een bijdrage leveren? Heb je behoefte aan een challenge, zoals een bepaald vraagstuk samen uitwerken of een spel met regels? Laat het ons alsjeblieft weten via één van deze kanalen.

Wij schreven in de inleiding al dat we te maken hebben met veel regels: over afstand houden, over het aantal mensen bij elkaar, over wat te doen als je niest. Wij zouden graag foto’s van jullie ontvangen van de wijze waarop deze nieuwe regels gecommuniceerd worden in je omgeving. Denk aan de (super-)markt, het strand en de snackbar. De mooiste inzending krijgt een gratis lidmaatschap op BRPN tot een jaar na het einde van de corona crisis.

Met vriendelijke groeten,

Silvie Spreeuwenberg, Voorzitter BRPN, mede namens het bestuur.

8 april 2020

Lezing 18 februari

Regel gestuurd vraag-en-antwoord-dialoog verbetert WW-aanvraag proces

Locatie

UWV kantoor
La Guardiaweg 1,
Toren D.
naast station Amsterdam-Sloterdijk.

Sponsor

UWV

Aanmelden

Spreker

Bert Post is UWV coördinator BRM, heeft aan de wieg gestaan van de eerste BRM stappen die bij UWV werden gezet in het domein WW en ziet nu de beoogde olievlekwerking ontstaan naar andere domeinen en faciliteert dat proces.

Laurence van Drongelen is product owner van de eerste toepassing die op basis van bedrijfsregels en inzet van ODM wordt gerealiseerd: de nieuwe e-Aanvraag WW.

Karin Sneep is ODM-regelauteur binnen het ODM-team van regelauteurs, en is vanaf het begin betrokken bij het project.

Samenvatting

In een door bedrijfsregels gestuurde vraag-en-antwoord-dialoog vult de klant de noodzakelijke gegevens voor de aanvraag in, als aanvulling op gegevens van de klant die al bij UWV bekend zijn. Daarbij worden alleen gegevens uitgevraagd die voor het nemen van de beslissing over de aanvraag (bepalen recht, duur en hoogte WW-uitkering) nodig zijn, de gegevens die de bedrijfsregels nodig hebben. Tijdens het indienen van de aanvraag, in de dialoog, vindt direct dat bepalen van recht, duur en hoogte plaats voor zover de gegevens daarvoor beschikbaar zijn. Het streven is dat na het indienen van de digitale aanvraag door de klant direct een beslissing kan worden genomen, inclusief het tonen van een concept beslissing aan de klant.

Na een schets van het traject dat UWV doorloopt op BRM gebied, vanaf de eerste pilot met een BRMS, wordt een live demonstratie gegeven waarin de werking wordt getoond van de regelgestuurde vraag-en-antwoord dialoog voor het aanvragen van een uitkering WW én hoe snel we met deze BRMS wijzigingen kunnen doorvoeren in het formulier.

Lezingen op locatie

Omdat de lezingen veelal op locatie zijn, neem je direct een kijkje achter de schermen bij het betreffende bedrijf.
BRPN maakt van te voren de locatie van de lezing bekend.

De BRPN-bibliotheek

Alle lezingen sinds de oprichting van het BRPN in 2006 zijn gedocumenteerd in de BRPN-bibliotheek. Per lezing is er een samenvatting van de lezing, een profiel van de spreker en vaak een link naar de gebruikte PowerPoint-presentatie en gerelateerde literatuur.

Kennis delen tijdens lezingen

BRPN deelt kennis over diverse vormen van bedrijfsregels en hun implementatie. BRPN deelt kennis door projectpresentaties, het presenteren van resultaten uit wetenschappelijk onderzoek en het rapporteren van nieuwe business rules-ontwikkelingen.

Netwerken

De lezingen bieden volop mogelijkheden tot netwerken en kennismaking met collega-professionals, gebruikers en wetenschappers. Juist na de lezing vinden betekenisvolle gesprekken plaats, die goede contacten opleveren en business genereren.

Waarom ben ik lid van Business Rules Platform Nederland?

Avatar 1 - waarom ben ik lid van BRPN?

De lezingen geven mij nieuwe ideeën.

Avatar 2 - waarom ben ik lid van BRPN

Ik leer hoe andere organisaties met regels omgaan.

Avatar 3 - waarom ben ik lid van BRPN

Gezellig om met anderen over regels te praten.

Archifact - Sponsor BRPN
Logo Caesar Experts
Logo Berkeley Bridge
Loho Blueriq
Logo Rule Management - Sponsor BRPN
Back To Top