skip to Main Content
Wiki Rules

Wiki rules

De groep die zich bezig houdt met studiefinanciering van DUO (voormalig IBG) heeft in de afgelopen jaren verschillende projecten uitgevoerd waarin rule engines of regelbeheer een belangrijke rol speelden. Er is gewerkt met een puur technologische insteek en gewerkt met een puur methodische insteek. Uit ieder project zijn leermomenten gekomen die zijn doorgegeven aan vervolgprojecten. Politieke en methodische dogma’s moesten overbrugt worden en hebben nu geleid tot een zeer pragmatische ondersteuning van de functionele specificatie fase van projecten op basis van regels die worden beheerd in een Wiki. Belangrijk is dat meta-data wordt vastgehouden van deze regels en toegankelijkheid is gegarandeerd. De sprekers zullen een inkijkje geven hoe ze hier zijn gekomen en welke voordelen zij nu ervaren van deze aanpak.

Sprekers

Mechteld de Hooge en Frits Bouma

  • Datum: 12 mei 2011
  • Programma: ontvangst 15:30 – start lezing 16:00 – borrel 17:30
  • Locatie: Utrecht
Back To Top