skip to Main Content
No More Rules

No more rules

Presentatie door prof. Tom van Engers, hoogleraar Juridisch Kennismanagement verbonden aan de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Leibniz Center for Law; en door Drs. Saskia van de Ven, afgestudeerd in de Cognitieve Kunstmatige Intelligentie.

Al tijden worstelen burgers, bedrijven en ook de overheid zelf met een enorme hoeveelheid regels. Deze regels zijn weliswaar nodig om de complexe samenleving leefbaar te houden, maar zorgen eveneens voor een enorme beheerlast. Recente ontwikkelingen in de wetenschap laten zien dat een op regels gebaseerd paradigma wellicht niet het meest effectief is als we beheersbaarheid na streven. In dat onderzoek wordt gewerkt met een kennisrepresentatieformalisme waarin regels een ondergeschikte rol spelen. In deze presentatie geven onderzoekers van het Leibniz Center for Law een inkijkje in dit onderzoek.

  • Datum: 2 december 2008
  • Locatie: Amsterdam
Back To Top