skip to Main Content
Integraal Plannen In De Rotterdamse Haven

Integraal plannen in de Rotterdamse haven

Nextlogic.png

Bij de afhandeling van de containerbinnenvaart wordt intensief afgestemd door de planners van de verschillende bedrijven. Zij maken een planning voor hun eigen schepen en kades en hebben daarbij uitsluitend zicht op het eigen plan en beschikbare capaciteit. Hierdoor wordt de vraag naar capaciteit en het aanbod slechts bilateraal geoptimaliseerd. Dit zorgt voor onnodig lange havenverblijftijden en een niet-optimale inzet van kades, kranen, ploegen en schepen. In iedere organisatie vinden we dit silodenken terug. Iedere afdeling optimaliseert haar eigen KPI’s maar het geheel is minder dan de som der delen.

Nextlogic richt zich op het verbeteren van de afhandeling van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven over de gehele keten. In samenwerking met de markt bedenkt en ontwikkelt Nextlogic innovatieve systemen en processen en biedt daarmee terminals, empty depots en barge operators / inland terminals een neutrale en integrale planning. Nextlogic BV is een 100% dochteronderneming van Havenbedrijf Rotterdam.

De integrale planning van Nextlogic gaat een essentiële rol spelen bij de afhandeling van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven. Nextlogic gaat de vraag naar (barge operator) en het aanbod van (terminal & empty depot) afhandelcapaciteit neutraal en integraal plannen. Nextlogic maakt voor alle partijen een haalbare en passende planning op basis van de geleverde informatie en aan de hand van binnen Nextlogic opgestelde KPI’s en rekenregels. Deze regels zijn de afgelopen jaren met alle deelnemers afgestemd. 

Hoe heeft Nextlogic het voor elkaar gekregen om de partners (die onderling concurreren) te laten samenwerken en gezamenlijke afspraken te maken? En hoe zorg je ervoor dat de regels werkelijk worden nageleefd terwijl dat misschien niet voor iedere silo optimaal is? Wouter Groen geeft ons een overzicht van het volledige project en deelt graag wat hij geleerd heeft tijdens dit traject.

Inmiddels doen 24 bedrijven mee. Het gaat niet alleen om samenwerken met een IT-oplossing, maar ook om samen tot afspraken te komen om het hele ketenproces te verbeteren.

Meer informatie: https://www.nextlogic.nl/integrale-planning/rekenregels/

Spreker

Wouter Groen is vanaf 2014 bij het Havenbedrijf Rotterdam betrokken geweest als Business Manager Logistiek. Nu is hij directeur van Nextlogic. In Delft studeerde hij Systems Engineering and Policy Analysis. Zijn passie is om procesverbetering te realiseren door partijen op andere manieren met elkaar samen te laten werken.

image001-1.png
Back To Top