skip to Main Content
admin@brpn.org
Edwin En Silvie Tijdens Interview

Efficient trade compliance with rules

In de internationale handel is compliance met (lokale) wetgeving een uitdaging. Pincvision levert een service om de aangiftes voor haar klanten te valideren en vertelt over de voordelen van een rule engine in de automatisering.
Lees Meer

Low-code voor snelle applicatie ontwikkeling

Softwareontwikkeling vraagt nog altijd om specifieke kennis en tijd. De claim van low-code ontwikkeling is dat met minder kennis en in minder tijd een applicatie voor een administratief proces kan worden ontwikkeld. Kan deze software ook een beslisproces automatiseren en…

Lees Meer

Witwasbestrijding met slimme modellen

Nep QR-codes en lekkende corona apps hebben laten zien hoe lastig het is om de werkelijkheid digitaal te vangen. Hierdoor is het ook lastig om identiteit of intentie achter een bank transactie met zekerheid vast te stellen. Waarom en door…

Lees Meer
Silvie En Imke Interview

Implementatie NOW-regeling

Imke Hornix stond aan de wieg van de NOW-implementatie bij UWV. Ze is trots want het is gelukt. De avond voor livegang wijzigde de regeling nog en dat was geen probleem. Ze gebruikten een methode waarin bedrijfsregels centraal staan en een rule engine. Imke deelt graag haar succesverhaal met ons.
Lees Meer

Ontwikkeling beslismodule op basis van bedrijfsregels door DUO

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. Met het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS) is DUO gestart met een integrale vernieuwing van de organisatie en…

Lees Meer

NEXT, what’s NEXT

We leven in een bijzondere tijd, technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een steeds hoger tempo op en dat veroorzaakt grote veranderingen in onze manier van leven. Organisaties zijn afhankelijk van automatisering, maar dat is niet hun “core business”. Goed automatiseren…

Lees Meer

Wiki rules

De groep die zich bezig houdt met studiefinanciering van DUO (voormalig IBG) heeft in de afgelopen jaren verschillende projecten uitgevoerd waarin rule engines of regelbeheer een belangrijke rol speelden. Er is gewerkt met een puur technologische insteek en gewerkt met…

Lees Meer
Back To Top