skip to Main Content
admin@brpn.org

Het spel met de regels meespelen op de TouW-dag in Antwerpen

Spelenderwijs ontdekken en inzicht vergaren in belangrijke basisprincipes rondom geautomatiseerd redeneren met bedrijfsregels. Dat is wat u van deze bijeenkomst mag verwachten. Niet een lezing, maar daadwerkelijk zelf ervaren hoe de verschillende redeneeralgoritmen werken en wanneer men deze het beste kan inzetten. Speciaal hiervoor…

Lees Meer

Geen files maar regels

Rijkswaterstaat voert diverse projecten uit om de doorstroming op het Nederlandse wegennet te verbeteren. De laatste rapportages hierover laten ook zien dat deze projecten effect sorteren.  Uiteraard betreft het hier geen ‘business rules’ project. Nee, de projecten gaan over het…

Lees Meer

Integraal plannen in de Rotterdamse haven

Bij de afhandeling van de containerbinnenvaart wordt intensief afgestemd door de planners van de verschillende bedrijven. Zij maken een planning voor hun eigen schepen en kades en hebben daarbij uitsluitend zicht op het eigen plan en beschikbare capaciteit. Hierdoor wordt…

Lees Meer

Spelenderwijs VOOR- en ACHTERWAARTS

Samenvatting Spelenderwijs ontdekken en inzicht vergaren in belangrijke basisprincipes rondom geautomatiseerd redeneren met bedrijfsregels. Dat is wat u van deze bijeenkomst mag verwachten. Niet een lezing, maar daadwerkelijk zelf ervaren hoe de verschillende redeneeralgoritmen werken en wanneer men deze het beste kan inzetten. Speciaal…

Lees Meer

Hot Topics in Business Rules Management

Gladys Lam wordt vaak in één adem genoemd met Ron Ross. Samen verzorgen zij de trainingen van AttainingEdge over business rules, zijn ze de drijvende kracht achter de BRCommunity en het Business Rules Forum (onderdeel van het congres Building Business…

Lees Meer

Ampersand

Prof. Stef Joosten, docent bij de Open Universiteit en Thoughtleader bij Ordina, heeft een methode en taal ontwikkeld om business rules - vaak voortkomend uit wetgeving - en daarmee ook processen formeel precies en eenduidig vast te leggen. Deze methode heet Ampersand. De heer…

Lees Meer

Komt een model bij de dokter

Het is alweer veertig jaar geleden dat de AI onderzoekers van de Stanford University furore maakten met het expertsysteem MYCIN. Het beslismodel op basis van regels identificeert bacteriën die levensbedreigende infecties (zoals meningitis) veroorzaken, en stelt de meest geschikte antibiotica…

Lees Meer

The Decision Model

Het boek ‘The Decision Model’ heeft het afgelopen jaar voor enige beroering gezorgd in het vakgebied. Een goede reden om de auteurs, Barbara von Halle en Larry Goldberg, uit te nodigen voor een lezing aan de leden van het Business…

Lees Meer
Back To Top