skip to Main Content
admin@brpn.org

Daan Quakernaat over regels

Het gebruik van regels is in onze westerse beschaving ongemeen succesvol. Met dit succes komt ook bureaucratie. Experts verliezen zich in verfijningen die geen praktisch nut hebben. Politici verliezen zich in legitimatie (meer regels) als antwoord op incidenten. Denk aan…

Lees Meer

Ontwikkeling beslismodule op basis van bedrijfsregels door DUO

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. Met het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS) is DUO gestart met een integrale vernieuwing van de organisatie en…

Lees Meer

NEXT, what’s NEXT

We leven in een bijzondere tijd, technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een steeds hoger tempo op en dat veroorzaakt grote veranderingen in onze manier van leven. Organisaties zijn afhankelijk van automatisering, maar dat is niet hun “core business”. Goed automatiseren…

Lees Meer

Testen van bedrijfsregels

Een themabijeenkomst met een panel van drie testexperts: Ed Brandt (Refis), Ben Visser (Sogeti) en Ed Hilkman (Oelan). Wanneer testers vanuit een modelgebaseerde aanpak of bijvoorbeeld vanuit Tmap te maken krijgen met een regelmodel, ontstaan er meteen interessante discussies en…

Lees Meer

Bedrijfsregels bij de ANWB

Zowel in het hulpverleningsproces (de hulpvragen die via de Alarmcentrale behandeld worden) als in het verkoopproces (verkoop van lidmaatschappen, Wegenwachtpakketten, tijdschriften) spelen bedrijfsregels een belangrijke rol. Wat zijn de redenen voor de ANWB om deze bedrijfsregels niet meer te programmeren in de…

Lees Meer
Back To Top