skip to Main Content
admin@brpn.org

Spelen met tunnels: simulatie van regels voor tunnels

Veiligheid staat voorop bij het bouwen en beheren van tunnels. Om deze te garanderen heeft Rijkswaterstaat een standaard ontwikkeld. Deze standaard bestaat uit regels waar tunnelbouwers en -beheerders aan moeten voldoen. Uiteraard heeft iedereen zijn best gedaan om de besturing van…

Lees Meer

Daan Quakernaat over regels

Het gebruik van regels is in onze westerse beschaving ongemeen succesvol. Met dit succes komt ook bureaucratie. Experts verliezen zich in verfijningen die geen praktisch nut hebben. Politici verliezen zich in legitimatie (meer regels) als antwoord op incidenten. Denk aan…

Lees Meer

Ontwikkeling beslismodule op basis van bedrijfsregels door DUO

De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) voert als baten-lastendienst in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) onderwijswetten en -regelingen uit. Met het Programma Vernieuwing Studiefinanciering (PVS) is DUO gestart met een integrale vernieuwing van de organisatie en…

Lees Meer

Geen files maar regels

Rijkswaterstaat voert diverse projecten uit om de doorstroming op het Nederlandse wegennet te verbeteren. De laatste rapportages hierover laten ook zien dat deze projecten effect sorteren.  Uiteraard betreft het hier geen ‘business rules’ project. Nee, de projecten gaan over het…

Lees Meer

Wiki rules

De groep die zich bezig houdt met studiefinanciering van DUO (voormalig IBG) heeft in de afgelopen jaren verschillende projecten uitgevoerd waarin rule engines of regelbeheer een belangrijke rol speelden. Er is gewerkt met een puur technologische insteek en gewerkt met…

Lees Meer

Modelleren bij de IND

In navolging van de goed bezochte presentatie van de IND begin 2009 over hun nieuwe systeeminrichting op basis van bedrijfsregels presenteren wij nu graag een case over de bron van deze regels en het analyse werk dat verricht wordt om…

Lees Meer
Back To Top