skip to Main Content
admin@brpn.org

Business Rule Management bij UWV

Het UWV is druk doende het aanvraagproces voor een WW-uitkering te verbeteren en flexibeler te maken middels Business Rules Management en het gebruik van ODM als Rule Executions Server. Op 18 februari ontvangen ze #BRPN en zullen Bert Post, Laurence van Drongelen en Karin Sneep ons een inkijkje te geven in hoe ze dat nu precies doen.
Lees Meer

De landelijke regelaanpak voor verkeersmanagement

De wegbeheerders in Nederland hebben enige jaren geleden de opdracht gekregen om samen te werken en het volledige wegennet optimaal te benutten. Dat is gemakkelijker als je allemaal dezelfde taal spreekt en standaardiseert wat je wanneer doet. Zo begon de…

Lees Meer

Processen bestaan niet meer want we hebben nu rules…

Bijeenkomst in samenwerking met het BPM Forum Presentatie van een business case van de Immigratie en Naturalisatie Dienst. Inhoud Regels en processen, hoe verhouden zij zich tot elkaar en komen we tot een optimale flexibele inrichting?  Inleiding op het thema vanuit…

Lees Meer
Omgevingswet

Omgevingswet 2021

In 2021 is het zover. Dan treedt de Omgevingswet in werking. Bij de Omgevingswet hoort een goede digitale ondersteuning. Daarom wordt een digitaal stelsel voor de Omgevingswet ontwikkeld. Alle digitale informatie is straks op een plek te vinden: in het…

Lees Meer

Visie op wendbare wetsuitvoering met bedrijfsregels

De Belastingdienst neemt wendbare wetsuitvoering en bedrijfsregels al jaren serieus. De Belastingdienst werkt met zelfgedefinieerde talen voor het opstellen van bedrijfsregels (RegelSpraak) en in de techniek met rule engines. Echter, wendbaarheid betekent meer dan het gebruik van een rule engine en een regeltaal.…

Lees Meer

Traceerbaarheid

Alle organisaties die bedrijfsregels toepassen hebben er mee te maken: traceerbaarheid. Het herleiden van een beslissing naar haar juridische of beleidsmatige grondslag vergt inzicht en doorzettingsvermogen, maar draagt ook bij aan de wendbaarheid en efficiëntie van de organisatie. De spreker…

Lees Meer

Spelen met tunnels: simulatie van regels voor tunnels

Veiligheid staat voorop bij het bouwen en beheren van tunnels. Om deze te garanderen heeft Rijkswaterstaat een standaard ontwikkeld. Deze standaard bestaat uit regels waar tunnelbouwers en -beheerders aan moeten voldoen. Uiteraard heeft iedereen zijn best gedaan om de besturing van…

Lees Meer

Daan Quakernaat over regels

Het gebruik van regels is in onze westerse beschaving ongemeen succesvol. Met dit succes komt ook bureaucratie. Experts verliezen zich in verfijningen die geen praktisch nut hebben. Politici verliezen zich in legitimatie (meer regels) als antwoord op incidenten. Denk aan…

Lees Meer
Back To Top